Επεξεργασία επιφανειών

Στο εργοστάσιο μας υπάρχει η δυνατότητα παραγωγής επενδεδυμένων ινοσανίδων και κόντρα πλακέ σε όλα τα δυνατά πάχη και σε όλη την γκάμα καπλαμάδων από όλη την Ευρώπη. Επιπροσθέτως έχουμε την δυνατότητα να επεξεργαστούμε όλες τις διαθέσιμες επιφάνειες των ινοσανίδων και κόντρα πλακέ.