ΠΟΡΤΕΣ

Με την βοήθεια πρέσας επενδεδυμένης ινιοσανίδας και laminate, υπερσύγχρονου παντογράφου CNC καθώς και συγκολλητικές περιθωρίων πορτών παράγουμε εσωτερικές και εξωτερικές πόρτες για κάθε απαίτηση. Φυσικά η εταιρεία καλύπτει και την δυνατότητα ηχομονωτικών και πυράντοχων πορτών.

Δείγματα πορτών laminate